توجه: این صفحه پس از به‌روز‌رسانی اخیر سایت تغییر نکرده‌است. در صورت وجود مشکل در آن، لطفا چند روز دیگر به صفحه مراجعه کنید!

دوره‌های آموزش مجازی دپارتمان

برای ورود به کلاس مجازی می‌توانید مطابق این آموزش عمل کنید. سعی کنید 15 دقیقه قبل از ساعت اعلام شده برای آغاز کلاس، از طریق دکمه ورود، وارد کلاس شوید تا مشکلات احتمالی را پیش از کلاس رفع کنیم.

دوره های آموزشی زمستان 98 (آرشیو شده)

با عنایت به بخشی از ماموریت دانشگاه صنعتی شیراز در پاسخگویی به نیاز علمی جامعه و صنعت کشور و تقاضای دستگاه های اجرایی و هم چنین باستناد تبصره ذیل ماده 59 فصل توانمندسازی کارکنان و بند 1 بخشنامه شماره 83078 مورخ 1394/5/14 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر مجوز برگزاری دوره های آموزش کارکنان دولت توسط دانشگاه ها ، در ادامه عناوین تعدادی از دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی کارکنان دولت که در زمستان 1398 توسط مرکز آموزش های آزاد تخصصی و مهارتی دانشگاه صنعتی شیراز برگزار می شود اعلام می گردد.
ضمناً دستگاه های اجرایی متقاضی برای دوره های اختصاصی ویژه گروه های شغلی مختلف می توانند عناوین دوره های مورد نیاز خود را جهت برنامه ریزی و اجرا به این مرکز ارجاع نمایند.

آدرس مرکز:
تلفن تماس مرکز:

مرکز آموزش‌های آزاد، تخصصی و مجازی دانشگاه صنعتی شیراز، به عنوان یکی از بخش‌های اصلی این دانشگاه در زمینه مهارت افزایی و حرفه آموزی دانشجویان و فراگیران آزاد فعالیت دارد. این مرکز با بهره‌گیری از مدرسان با تجربه در زمینه‌های تخصصی یا عمومی با تکیه بر تجربیات متخصصین در فضای آکادمیک دانشگاهی و …